Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD2DA

SONG KHÁNH AUTOMATION

0983 946 749

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD2DA

FX3U-14MT-6AD2DA 

BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC

 • 690.000đ
 • Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD-2DA 
  8 ngõ vào NPN
  6 ngõ ra Transistor
  6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA)
  2 đầu ra analog (0-10V)
  Cổng lập trình
  kết nối (1x RS232, 1x RS485)

  Gọi ngay: 0983 946 749
 • 266
 • - +
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K

Y0-Y1 là ngõ ra xung tốc độ cao có thể lên đến 100K

Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.

Nguồn cấp 24VDC.

Hỗ trợ mã hóa 16-bit

Hỗ trợ 3 loại ngắt.

RS485 hỗ trợ 4 giao thức truyền thông.

Hỗ trợ lệnh 1N, 2N, 3U

8000 step

Tính toán số thực

Kết nối HMI

Tốc độ quét 3000 steps/ 1ms

 

 

Input Power

DC24

Number of steps

8000 steps; 2 communication ports: 1 RS232 (DB9 serial port is communication port for the FX3u protocol 38400,7,E,1; 1 RS485 (485 selection)  communication protocol can be set D8120).

X input element

X0-X27 DC24 input,Low level,X0-5 is a high-speed count input port (the Default is 12K, 100KHZ optional)

Y output element

Y0-Y11 for optimal relay output,relay output current 5A.

4 continuation electric apparatus 1 common end, altogether 3 common ends

Analog input

6 analog input, 12 bit precision,  3 channel analog input 0-10V, 3 channel analog input 0-20MA; read analog RD3A instruction

Analog output

2 analog output, 12 bit precision, output voltage: 0-10V. output analog voltage with WR3A instruction

Intermediate relay

M0-M3071, power-down save range can be set M0-M1023, the default M500-M1023

Step point

S0-1023, power-down save range can be set S0-S1023, the default S500-S9999

100Ms timer

T0-T199 Accumulated power-down saving T184-T199

10Ms timer

T200-T249 Accumulated power-down saving T246-T249

1Ms timer

T250-T383, where T250-255 is the cumulative type

16-bit counter

C0-C199, power-down save C100-C199

32-bit counter

C200-C219, save the power-down C220-C234

32-bit high-speed counter

C235-255; C235-C240 for the single-phase counter, not multiplier; C241-240 for the single-phase calculator, 2 octave; C2470249 for the dual-phase counter, not multiplier; C250-252 for dual-phase counter, ; C253-C255 for the dual-phase counter, 4 octave

Register D

D0-D7999, power-down save the range can be set D0-7999

Indirect addressing pointer V, Z

V0-7, Z0-7

P The subroutine jump number

P0-63

I interrupt

X0-5 external interrupt, timer interrupt (1MS unit) counter interrupt

Special M components

M8000 run-time normally closed, M8002 power pulse, M8011 is 10Ms pulse,
M8012 is 100Ms pulse, M8013 is 1s pulse, M8014 is minute pulse

 

PHÁT XUNG TỐC ĐỘ CAO: FX3U

13 、 High speed pulse and pulse width modulation : Support and 8 pulse rushed
out of the Y0-7 (PLSY, PLSV, PLSR, DRVA, DRVI, DSZR, ZRN, DVIT) or 6 way
pulse width modulation Y0-5 (PWM), frequency 100K.
pulse  Number of
output pulses 
Output tag  Pulse disabled  Minimum output
frequency
Acceler
ation /
deceleration
time
DSZ
R, DVIT direction
The
DVIT interrupt inputs the X address
Origin
return speed
OPR
creep
speed
ZRN
Number of
crawling
pulses
Y0  D8132  M8147  M8141  D8144  D8145  M8080 D8080  D8220  D8090  D8072
Y1  D8134  M8148  M8142  D8146  D8147  M8081 D8081  D8221  D8091  D8073
Y2  D8136  M8149  M8143  D8148  D8149  M8082 D8082  D8222  D8092  D8074
Y3  D8138  M8150  M8144  D8150  D8151  M8083 D8083  D8223  D8093  D8075
Y4  D8140  M8151  M8145  D8152  D8153  M8084 D8084  D8224  D8094  D8076
Y5  D8142  M8152  M8146  D8154  D8155  M8085 D8085  D8225  D8095  D8077
Y6  D8166  M8153  M8155  D8156  D8157  M8086 D8086  D8226  D8096  D8078
Y7  D8168  M8154  M8156  D8158  D8159  M8087 D8087  D8227  D8097  D8079

 

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD2DA 

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD2DA 

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD2DA 

Sản phẩm cùng loại

0