Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

SONG KHÁNH AUTOMATION

0983 946 749

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng (bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email) được thu thập chỉ dùng để liên lạc chăm sóc khách hàng.

 

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Song Khánh Automation chăm sóc khách hàng

 

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

 

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập quản lý thông tin cá nhân

  A6/72Q11 Liên ấp 123, Ấp 1A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa, khách hàng gửi email về địa chỉ lhb.songkhanhauto@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.

 

  1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng trong phạm vi chăm sóc khách hàng.

0